برگشت نخوردن چک کسبه و فعالان خوش حساب اقتصادی

ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اعلام کرد چک کسبه و فعالان خوش حساب اقتصادی برگشت نمی خورد.

به گزارش یزدی نیوزستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در اطلاعیه شماره اطلاعیه شماره ۵۶ خود آورده است: 

به پیشنهاد دادگستری استان یزد و با تصویب ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، در راستای حمایت از کسبه و فعالان خوش حساب اقتصادی، در صورت عدم تامین موجودی حساب این افراد، به جهت شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، چک‌های آن‌ها برگشت نخواهد شد. 
بدیهی است روسای شعب، با نظارت شورای هماهنگی بانکها، مکلفند از طریق تماس با صاحب حساب و بررسی سوابق خوش حسابی و عنداللزوم استعلام از اتحادیه‌های صنفی، شرایط لازم را در این رابطه احراز و اقدام مقتضی را به انجام رسانند.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..