تعویق اجرای تعرفه‌های نظام مهندسی یزد تا پایان اردیبهشت

اجرای تعرفه‎های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تا پایان اردیبهشت 99 به تعویق افتاد.

به گزارش یزدی نیوزهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به منظور تسهیل امور مهندسان و مردم و در اقدامی هماهنگ با شهرداری یزد با توجه به ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از افزایش تردد افراد به ادارات و سازمان‌های خدمات رسان، اجرای تعرفه‌های خدمات مهندسی جدید را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به تعویق انداخت.

 
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد، سازمان مذکور انتظار دارد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، مالکان از مراجعات غیرضروری به سازمان نظام مهندسی و سایر ادارات و سازمان‍‌های ذیربط خودداری کرده و صرفاً خدمات ضروری خود را از طریق سیستم الکترونیکی این سازمان پیگیری کنند.
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..