اطلاعیه شماره ۴۹ ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا

ضرورت اجرای دقیق مصوبات کشوری و استانی در رابطه با مراسم های تجمعی مذهبی‌

بخش نظردهی بسته شده است..