معاون وزیر صمت:

حلقه‌های گمشده صنعت زیلوبافی کشف و پیگیری شود

معاون صنایع کوچک وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که باید دغدغه‌ها و حلقه‌های گمشده و نقاط فشار صنعت زیلوبافی کشف و پیگیری شود، گفت: سعی داریم طرح‌های این خوشه را از طریق شرکت استانی شهرک‌ها و تخصیص اعتبار از منابع ملی حمایت کنیم.

به گزارش یزدی نیوز«اصغر مصاحب» در نشست با خوشه زیلوی میبد ضمن عذرخواهی از نبود نماینده این سازمان در نشست خوشه صنعتی زیلو و پیگیری این مسئله، با بیان این که تجربه خوشه‌های موفق در یزد نویدبخش موفقیت برنامه های آتی این خوشه است، گفت: باید دغدغه‌ها و حلقه های گمشده و نقاط فشار صنعت زیلوبافی کشف و مورد پیگیری قرار گیرد و همه ذی نفعان نیز باید در این مهم مشارکت کنند.

 
وی افزود: ما در صنایع کوچک سعی می‌کنیم طرح های این خوشه را از طریق شرکت استانی شهرک‌ها و تخصیص اعتباراتی از منابع ملی، حمایت کنیم.
 
معاون وزیر صمت خواستار فعالیت مداوم و پویای دفتر خوشه زیلو در مجموعه تاریخی شاه عباسی میبد شد و گفت: امیدوار هستیم با مشارکت همه ارکان شاهد اتفاقات خوبی برای میبد باشیم و برای پایش سال بعد خوشه، برنامه ها و اقدامات خوبی انجام شود و در پایان مراسم خوشه، دغدغه‌های این جامعه مرتفع شود.
 
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..