افتتاح کارگاه آموزشی نقش نگار زیلوبافی در میبد

کارگاه آموزشی، تولیدی و پژوهشی نقش نگارزیلوبافی در شهرستان میبد افتتاح شد.

به گزارش یزدی نیوز، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میبد گفت:این کارگاه را خانم محدثه ایزدی با ۵ دستگاه زیلو بافی با همکاری میراث فرهنگی راه اندازی کرده است و در سه بخش آموزشی، تولیدی و پژوهشی فعالیت خواهد داشت.

مشتاقیان افزود: برای راه اندازی این کارگاه ۳ میلیارد ریال ازبخش خصوصی سرمایه گذاری شده است و به طور مستقیم زمینه اشتغال ۵ نفر را هم فراهم آورده است. 
وی گفت: درحال حاضر ۲۰ کارگاه گروهی درشهرستان میبد فعال است و ۳۵۰ نفر درشهرستان میبد زیلوبافی می‌کنند.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..