معاون عمرانی استاندار یزد تاکید کرد:

ضرورت به‌کارگیری پیمانکاران و مشاوران بومی از سوی دستگاه‌های اجرایی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در نشست شورای فنی استان بر ضرورت به‌کارگیری پیمانکاران و مشاوران بومی از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوز در جلسه شورای فنی استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضا‌ی این شورا در سالن جلسات حفاظت نباتات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن بررسی بخشنامه ها ‌و دستورالعمل های جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش کارگروه نظارت شورای فنی از بازدید چند پروژه عمرانی ارائه گردید.

"‌محسن صادقیان" ضمن ‌ضروری دانستن نظارت بر پروژه های دولتی استان بر تذکر جدی به دستگاه‌های دولتی ‌استان، پیمانکاران و مشاورانی که پروژه های آنها در اجرا با مشکل مواجه است، تاکید نمود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار درخصوص واگذاری پروژه های عمرانی به پیمانکاران و مشاوران داخل استان که ظرفیت و توان اجرا را دارند تاکید نمود و از دستگاه های اجرایی استان خواست در شرایط مناقصات عمرانی در به کارگیری پیمانکاران و مشاوران بومی استان اهتمام نمایند.
‌وی همچنین بر تامین مصالح از تولیدکنندگان داخل استان برای اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد و گفت: تا زمانیکه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی در داخل استان قابل تولید و تامین است نیازی نیست دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران و مشاوران پروژه ها مصالح را خارج از استان تهیه نمایند و این موضوع باید مورد نظر عوامل فنی و ادارات نظارت دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.
صادقیان در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا لازم است کمیته پیمان و کمیته نظارت شورای فنی موضوع را بررسی و حتی اگر لازم است دستورالعملی در این راستا تهیه و ‌به تصویب شورای فنی استان برسد.
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..