یزد میزبان سمپوزیوم سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی

دستاورد‌های نوین حوزه سلول‌های بنیادی و کاربرد آن در درمان بیماری‌ها در گردهمایی پزشکان سراسر کشور در یزد ارائه می‌شود.

به گزارش یزدی نیوزدبیر سمپوزیوم سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی گفت: کارآزمایی‌های بالینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزة قلب و عروق، تازه‌ها و کاربرد سلول‌های بنیادی در نارسایی، بیماری‌های مادرزادی، تجاری سازی محصولات سلولی و پزشکی از جمله محور‌های این سمپوزیوم است.

علی دهقانی فیروزآبادی افزود: محور‌های این سمپوزیوم شامل کارآزمایی‌های بالینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزة قلب و عروق، تازه‌ها و کاربرد سلول‌های بنیادی در نارسایی، بیماری‌های مادرزادی و آسیب‌های ایسکمیک قلب، تجاری سازی محصولات سلولی و پزشکی بازساختی در قلب و عروق، الکتروفیزیولوژی و ضربان ساز‌های بیولوژیک، ژن درمانی، دست ورزی‌های ژنتیکی و ویرایش ژنوم در قلب و عروق و نقش بانک سلولی و منابع مختلف سلول در پزشکی بازساختی قلب و عروق است.
چهارمین سمپوزیوم سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق، چهارم مهرماه سال جاری در یزد برگزار می‌شود.
 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..