کتابخانۀ وزیری یزد مجموعه‌ای نفیس از کتب خطی رضوی است

مسئول کتب خطی و چاپ‌سنگی کتابخانه وزیری یزد گفت: بیش از یکصد نسخۀ دست‌نویس و چاپ‌سنگی با محوریت امام‌رضا (ع) در این کتابخانه نگهداری می‌شود.

به گزارش یزدی نیوز منوچهر آرسته مسئول کتب خطی و چاپ‌سنگی کتابخانۀ وزیری یزد، از وجود بیش از یکصد نسخۀ دست‌نویس و چاپ‌سنگی با محوریت امام‌رضا (ع) در این کتابخانه خبر داد و گفت: از دیگر نسخه‌های ارزشمند این گنجینه که به دست حجت‌الاسلام سید علی‌ محمد وزیری به کتابخانۀ وزیری اهدا شده است، نسخۀ ممتازی از فوائدالرضویه است که شرح حدیث رأس الجالوت تألیف قاضی سعید قمی است و به خط نستعلیق ۲۲ سطری کتابت شده است.

 
وی از صحیفه‌الرضا (ع) به تاریخ کتابت ۹۶۶ قمری به قلم عبدالله‌بن‌عبدالکریم به عنوان قدیمی‌ترین نسخ دست‌نویس در این موضوع نام برد و اظهار داشت: این اثر، مجموعه روایاتی است که امام‌رضا (ع) از اجداد مطهرشان از رسول خدا (ص) روایت کرده‌اند و از کتاب‌های معتبر شیعه و از اصول اولیه به شمار می‌رود که علما و فق‌های بزرگ شیعه اهتمام خاصی به روایات آن داشته‌اند.
 
آرسته همچنین نسخۀ دست‌نویس رسالۀ ذهبیه منسوب به امام‌رضا (ع) در زمینۀ دانش پزشکی و تغذیه را یکی دیگر از نفایس این مجموعه خواند.
 
مسئول کتب خطی و چاپ‌سنگی کتابخانۀ وزیری یزد، همچنین وجود هفت نسخۀ دست‌نویس از عیون اخبارالرضا (ع)، از کتب مهم روایی شیعه، را از امتیازات برجستۀ این مجموعه ذکر کرد.
 
وی در ادامه، به کتب چاپ‌سنگی این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: تحفه‌الرضویه  از نوروزعلی‌بن‌محمد باقر بسطامی یکی از مهم‌ترین این کتب است که در سال ۱۲۸۸ قمری در تهران در مطبعه آقا میرزا علی‌اکبر به خط نسخ به طبع رسیده است.
 
آرسته افزود: ای‍ن ک‍ت‍اب در خ‍ص‍وص ف‍ض‍ی‍ل‍ت زی‍ارت ام‍ام ه‍ش‍ت‍م ع‍ل‍ی‌ب‍ن م‍وس‍ی‌ال‍رض‍ا (ع) و ع‍ل‍ت آم‍دن ایشان ب‍ه خ‍راس‍ان و ب‍رخ‍ی از م‍ع‍ج‍زات آن ح‍ض‍رت است.
 
گفتنی است، کتابخانه وزیری یزد، جنب مسجد جامع کبیر یزد، در سال ۱۳۴۸ به دست حجت‌الاسلام سیدعلی محمد وزیری وقف آستان قدس رضوی شده است.
 
این کتابخانه در حال حاضر بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نسخۀ خطی و افزون بر ۵ هزار و ۴۰۰ کتاب چاپ سنگی را در خود جا داده است و زیر نظر معاونت امور کتابخانه‌های آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند.
 
مجموعۀ ارزشمندی افزون بر یکصد نسخۀ خطی و چاپ‌سنگی نفیس مربوط به امام‌رضا (ع) شامل تألیفات، احادیث و شرح و حاشیۀ آن در کتابخانۀ وزیری یزد نگهداری می‌شود.
 
تعداد هفت نسخۀ خطی از عیون اخبارالرضا تنها یکی از این موارد است.
 
 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بخش نظردهی بسته شده است..