بهره برداری از ۸ طرح آبخیزداری در ندوشن

طرح های حوزه آبخیزداری در راستای جمع آوری آبها وجلوگیری از تخریب زیر ساخت های سفره های آب زیر زمینی به بهره برداری رسید.

به گزارش یزدی نیوزمدیر کل منابع طبیعی استان یزد گفت: در راستا جمع آوری روان آبها،جلوگیری از تخریب زیر ساختها ازجمله جاده ها و تغذیه سفره های آب زیر زمینی ۸ طرح ابخیز داری و آبخوان داری   در بخش ندوشن به بهره برداری رسید.

آخوندی هزینه اجرای طرحهای آبخیز داری را در ندوشن ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ‌تومان اعلام کرد.
وی همچنین ساخت آب انبار و عملیات بیولوژیک و بیومکانیک مراتع با هزینه ۷۵۰  میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور از جمله دیگرطرح ها در این حوزه برشمرد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..