قدس ۹۸، حضور پر رنگ ورزشکاران یزدی در راهپیمایی روز جهانی قدس

ورزشکاران یزدی ، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اقدامات رژیم منحوس اسرائیل را محکوم کردند.

بخش نظردهی بسته شده است..