یزد میزبان روسای دانشگاههای ایران و مجارستان

تبادل تجربیات در زمینه بین المللی سازی دانشگاهها و مباحث علمی از جمله همکاری ها در این زمینه اعلام شد.

به گزارش یزدی نیوزرئیس دانشگاه یزد با اعلام این خبر افزود: دانشگاه یزد ۸ و ۹ اردیبشت ماه میزبان روسای دانشگاههای ایران و مجارستان خواهد بود.

اولیاء  هدف از این نشست ها را تبادل تجربیات در زمینه بین المللی سازی دانشگاهها و همکاری های  بیشتر علمی فیما بین دانست.
وی برگزاری نشست های تخصصی ، بازدید روسای دانشگاههای مجارستان  از دانشگاههای مختلف استان و پارک علم و فناوری را  از برنامه های جنبی این نشست برشمرد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..