تورفانوس و جستجوی زیبایی های تاریخی درمیبد

نوروز امسال بخش خصوصی بخشی از بافت تاریخی شهرستان میبد را با راه انداختن تور فانوس به گردشگران و مسافران نوروزی نشان می دهد .

به گزارش یزدی نیوزرئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میبدگفت:اولین بافت ثبت شده کشور بافت تاریخی شهر میبد است که درسال ۱۳۷۹ به ثبت آثارملی ایران رسید .

 
رسول مشتاقیان افزود:بافت تاریخی شهرستان میبد،همه عناصر شهرسازی باستانی را مثل کهن دژ،خندق،برج و بارو و حصار درخود دارد.
 
وی خاطرنشان کرد:گردشگران درسال های گذشته ،تک بناها را بازدید می کردند که امسال تصمیم گرفتیم به کمک بخش خصوصی بخشی از بافت را با تعریف مسیرهایی در بیرون از نارین قلعه و با راه انداختن تور فانوس به گردشگران و مسافران نوروزی نشان دهیم.
 
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میبدگفت :زیبایی های تاریخی میبد آنقدر زیاد و سیری ناپذیر است که مسافران نوروزی شب ها فانوس به دست هم از این زیبایی ها درقالب تور فانوس گردی لذت می برند.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..