برق منطقه‌ای یزد در شاخص درصد موفقیت پیش‌بینی مصرف دوم شد

سرپرست دفتر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای یزد از کسب رتبه دوم شرکت برق منطقه‌ای یزد در شاخص درصد موفقیت در پیش‌بینی نیاز مصرف شرکت‌های برق منطقه‌ای، در سال گذشته خبر داد.

به گزارش یزدی نیوز «علی‌اصغر مدرس» با بیان این ‌که این شاخص در ۱۰ ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد بهبود را نشان می‌دهد، افزود: با توجه به این که بیش از ۷۳ درصد مصرف الکتریکی استان در بخش صنعت مصرف می‌شود و همچنین وجود صنایع متعدد فولاد در استان که دارای نوسانات شدید بار هستند، پیش‌بینی نیاز مصرف را تا حد زیادی پیچیده می‌کند.

 
وی مسئولیت دفتر بازار برق را ارسال پیش‌بینی نیاز مصرف صنایع، حضور در بازار برق به‌عنوان خریدار و ارائه‌دهنده خدمات انتقال، ارسال اطلاعات کنتورهای بازار برق، صحت و پایش اطلاعات ارسالی به دفتر اندازه‌گیری شرکت مدیریت شبکه ایران جهت صدور صورتحساب در امور عملیات بازار برق برشمرد.
 
مدرس همچنین اضافه کرد: روش پیش‌بینی بار پیش ‌از این در دفتر بازار برق این شرکت بر اساس متوسط میزان مصرف صنایع در روز قبل و روز جاری و اظهار صنایع به بارگیری و یا عدم بارگیری انجام می‌شد.
 
وی با بیان این‌که عدم دقت کافی خریداران در پیش‌بینی نیاز مصرف، سبب تحمیل برخی هزینه‌های اضافی و خروج بازار از شرایط بهینه اقتصادی می‌شد، تصریح کرد: درصورتی‌که انحراف پیش‌بینی نیاز مصرف بیش از شش درصد مصرف واقعی باشد، موجب اعمال آزمون ناموفق مصرف به شرکت برق منطقه‌ای می‌شود که برای بهبود پیش‌بینی نیاز مصرف، طرح «محاسبه و تعیین بار ساعتی و تلفات متناسب با صورتحساب‌های بازار برق و اعمال آن به مقدار پیش‌بینی نیاز مصرف» توسط این دفتر در دستور کار قرار گرفت.
 
سرپرست دفتر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای یزد گفت: اجرای این طرح به دلیل محاسبه با دقت خوب مورد توجه همکاران در شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان و فارس قرار گرفته است.
 
وی در ادامه با اشاره به این ‌که در محاسبات دفتر اندازه‌گیری، میزان تلفات برق منطقه‌ای از مجموع تولید نیروگاه‌ها و دریافت از مناطق هم‌جوار منهای مصارف برق منطقه‌ای و توزیع و ارسال تبادلی محاسبه می‌شود، گفت: این تلفات محاسبه‌شده به‌عنوان مصرف برق منطقه‌ای منظور و در صورتحساب اعمال می‌شود که افزایش میزان تلفات باعث اعمال هزینه اضافی در صورتحساب بازار برق خواهد شد.
 
مدرس همچنین از نصب و راه‌اندازی سیستم شبکه‌ امن همراه ( APN ) در این شرکت برای قرائت اطلاعات کنتورهای بازار برق (ترانسفورماتور، خطوط، فیدر ۲۰ کیلوولت و مصرف داخلی پست) که فاقد بستر فیبر نوری بوده و از طریق خط تلفن قرائت می‌شده خبر داد و تاکید کرد: این سیستم در ۱۴ پست فوق‌توزیع و یک پست انتقال اجرار شده است که قرائت و برداشت اطلاعات سایر کنتورهای بازار برق از طریق فیبر نوری به‌طور کامل در اختیار شرکت مدیریت شبکه کشور قرار می‌دهد.
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..