ایجاد کمربند سبز در یزد

بیش از 1500 هکتار از فضای استان یزد تحت عنوان کمربند سبز در طرح نهال کاری است

به گزارش یزدی نیوز مدیر کل منابع طبیعی با بیان اینکه  طبیعت ،نگین سرسبزی است که نه فقط به نسل حاضر، بلکه به تمامی نسل های آینده تعلق دارد افزود: درصدد هستیم تا با کاشت نهال ،کمر بند سبزبا مساحت ۱۵۰۰هکتاردر یزد ایجاد کنیم .

وی اظهار داشت:۳۰۰هکتار از کمر بند سبز در سال جاری ایجاد شده و۱۲۰۰هکتار باقی مانده هم قراره با کمک استانداری در سال آینده  انجام شود.
اخوندی گفت:۳۰۰۰۰۰نهال هم امسال درهفته منابع طبیعی درسطح استان بین مردم به صورت رایگان توزیع می شود 
سرپرست شهرداری یزد هم با اشاره به  طرح سیما، منظر،فضای سبز گفت : شهرداری یزد در سال آینده ۳۰هکتار به فضای سبز شهری اضافه می کند ودر هفته منابع طبیعی قراره ۳۰۰۰ اصله درخت با مشارکت مردم در پارکهای محلی وفضاهای سبز کاشت شود
مشتاقیون در خصوص کمبود آب و آبیاری فضای سبز افزود: مکان یابی و تهیه طرح توسعه فضای سبز با استفاده از پساب در دستور کار شهرداری قرارگرفته تا فضای سبز شهری ازپساب تصفیه خانه یزد استفاده شود.
پانزدهم تا ۲۲ اسفند، به عنوان «هفته منابع طبیعی» نام گذاری شده  است .
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..