معاون عمرانی استاندار یزد مطرح کرد:

استقرار دفاتر تسهیلگری با مشارکت مردم زمینه ساز اجرای موفق طرح بازآفرینی شهری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان اشکذر مطرح کرد: استقرار دفاتر تسهیلگری با مشارکت مردم و فعالیت متمرکز دستگاه های اجرایی، زمینه ساز اجرای موفق طرح بازآفرینی شهری در محلات است.

به گزارش یزدی نیوزمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان اشکذر رویکرد ستاد بازآفرینی شهری را شناسایی دقیق و کامل محلات هدف بیان کرد و گفت: ضروریست شناسایی ویژگی های مختلف محلات بر مبنای بافت شکل گیری و نیاز سنجی جمعیت شناختی صورت گیرد و این امر مستلزم استقرار و فعالیت یکپارچه دفاتر تسهیل گری است.

«محسن صادقیان» عنوان کرد: در حال حاضر بخش های مختلفی از بافت های تاریخی به علت کمبود امکانات و برخی محدودیت ها از رونق افتاده  و خالی از سکنه شده  است که برای جبران این کاستی باید ضمن مرمت،ایجاد امکانات و جذابیت مورد نیاز جمعیت متناسب را به این محلات بازگرداند.
صادقیان جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی را مسئله ای دانست که باعث موازی کاری و  فاصله گرفتن از اهداف اصلی بازآفرینی شهری می شود و اظهار داشت: در سال های گذشته طرح های جامع و تفضیلی برای شهرها تهیه شده اما تنها ۳۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده است که علت این امر نیز عدم شناخت کافی از مناطق مختلف شهر است.
وی عدم توانمندی محلات از نظر اقتصادی را یکی دیگر از مشکلات در حوزه بازآفرینی عنوان کرد که باعث شده تا محلات فرسوده، ناکارامد و قدیمی فضای مناسب برای زندگی مردم را نداشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد توجه ویژه به زمینه سازی سکونت در بافت های قدیمی و فرسوده را مهم دانست و افزود: مشارکت مردم می تواند در شناخت کامل محله اعم از تعداد پلاک های مسکونی و تجاری، خانه های قدیمی و جمعیت غیر بومی موثر باشد و پس از نیازسنجی دقیق با کمک دفاتر تسهیل گری فرآیند بازآفرینی صورت گیرد.
صادقیان راه اندازی کانون های سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی را ظرفیت بسیار خوبی در جهت هم افزایی محلات عنوان کرد و گفت: این کانون ها می تواند تحت عنوان دفاتر تسهیل گر در محلات مستقر شوند و با ارتباط موثر با مردم ، شناخت کامل از محله به محله شهر را صورت دهند.
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..