تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد

همکاری در زمینه های اجتماعی ، آموزشی ، پزوهشی ،مشارکت های مردمی واشتغال وکار آفرینی وساخت مسکن محرومان از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه اعلام شد .

به گزارش یزدی نیوز مدیرکل کمیته امداد امام خمینی  استان یزد گفت:  تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد برای مشارکت و بهره گیری از ظرفیت های موجود در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، توسعه مشارکت های مردمی، اشتغال و کارآفرینی، عمرانی و ساخت مسکن محرومان منعقد شد.

محسن علیزاده افزود : استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی و تجربی گروه های جهادی برای توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند، ارتقای سطح خدمات و فعالیت های حمایتی به جامعه هدف تحت حمایت، تعامل متقابل در جشن های نیکوکاری، عاطفه ها و مناسبت ها برای ترغیب خیران به تامین نیازهای محرومان و همچنین ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
وی اظهارداشت : در این تفاهمنامه توجه ویژه ای به توسعه مشارکت های مردمی و ارائه حمایت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی در زمنیه های اشتغال و توانمندسازی، مسکن و ساختمان، جهیزیه، درمان، آموزش و مشاوره به نیازمندان به ویژه ساکنان مناطق محروم شده است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..