رتبه اول خاتم در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

رئیس اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خاتم : این تسهیلات با توجه به طرح ارائه شده و قابلیت اجرایی آن به متقاضیان پرداخت می شود.

به گزارش یزدی نیوز دهقان افزود: این شهرستان با پرداخت بیش از ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است.

 
وی گفت : تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با توجه به طرح ارائه شده متقاضیان و قابلیت اجرایی شدن در بخش های مختلف کشاورزی ،صنعتی ،معدنی و گردشگری پرداخت می شود. 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..