تدوین سند راهبردی بخش ندوشن در آینده ای نزدیک

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان : هم اکنون هفت طرح آبخیزداری دراین منطقه با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در حال اجرا است.

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درنشست مدیران ادارات،بخشداران،شوراها ودهیاران شهرستان میبد با تشریح سیاست ها وبرنامه های این اداره با بیان اینکه ۴پروژه درخصوص پروژه های آبخیزداری  در جلوگیری از روان آب ها و سیلاب هاست افزود:باتوجه به اینکه ندوشن قطب دامداری و یکی از مراتع خوب استان به شمار  می رود؛۲پروژه دیگر درزمینه مرتع بود که پروژه های بیولوژیک و حفاظت خاک انجام شد و یک پروژه هم ظرفیت و توانمندسازی است که دربخش ندوشن با مشاوران درحال انجام است.

 
آخوندی  از تدوین و تنظیم سندراهبردی بخش ندوشن درآینده نزدیک خبرداد و گفت:سیاست ها و برنامه های دراین نشست به نمایندگان دستگاهها،شوراها،دهیاران و بخشداران اعلام شد تا نظرات دستگاهها وصاحب نطران اخذ شود که پس از این اقدامات اجرایی و عملی براساس این سند صورت گیرد.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..