اوج هیجان در هفته قهرمانی کورس سراسری پاییزه یزد

هفته پایانی کورس سراسری پاییزه یزد با ۶۵چابک سوار برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوز در هفته هفتم و پایانی کورس سراسری پاییزه یزد ۶۵چابک سوار در ۵دور در مسافت های ۱۲۵۰،۱۷۵۰و۲۵۰۰ متر به رقابت با یکدیگر پرداختند.

 
که با درخشش رامین قهرمانی، در هفته قهرمانی  اسب های یلو اسکای، وال درماخان، وینربوی سرچشمه اول شدند و جوراجانی با اسب یکه تاز حسین آباد و عطا با اسب ویکتور میرحبیب نیز زودتر به خط پایان رسیدند.
 
بیستمین دوره کورس سراسری پاییزه به مدت ۷هفته در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد برگزار شد.
 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..