افزایش تولید گوشت و محصولات لبنی با زاد و ولد دام های ندوشن

ندوشن با داشتن بیش از 40 هزار راس دام وتولید سالانه 90 هزار کیلو شیر بعنوان قطب تولید مواد لبنی استان شناخته شده است.

به گزارش یزدی نیوزرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ندوشن افزود علت زایش بخشی از دامها در این فصل،باروری دامها در دونوبت در سال بوده است که باعث افزایش موادلبنی و گوشت قرمزودائمی شدن عرضه موادلبنی در طول سال می شود.

 
جعفری گفت امسال به چندین گله بزرگ ندوشن تعداد۲۰۰۰راس بزغاله و بره اضافه شد که زمینه تولیدو عرضه فرآورده های لبنی را به بازار فراهم کرد.
 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..