برگزاری دوره آموزشی شهرداران استان در مهریز

ارتقاء کمی و کیفی دانش و معلومات و تبادل تجربیات ویژه شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها و کارشناسان شهرداری های استان یزد از اهداف برگزاری این کارگاه اعلام شد .

به گزارش یزدی نیوز شهردار مهریز گفت:دوره آموزشی سه روزه به میزبانی شهرستان مهریز در مجموعه هفت شهر

برگزار شد.
احمد آخوندی افزود: با توجه به اینکه در فصل تدوین بودجه و عوارض شهرداری ها هستیم موقعیتی فراهم شده است  تا شرکت کنندگان در کارگاه با قوانین جدید آشنا شوند و تبادل تجربیات انجام و در نتیجه، بودجه خوبی برای شهرداری های استان بسته شود.
عباس زاده کارشناس شهرداری های  کشور نیز در این همایش رضایتمندی مردم  را از رویکرد سازمان شهرداری ها ی کشور دانست و گفت:مهمترین خروجی این کارگاه سه روز  قانون مداری همکاران شهرداری و کاهش تخلفات احتمالی و ضعیف و افزایش درآمد شهرداری ها و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان استان یزد است. 
وی همچنین پرداخت بموقع عوارض توسط شهروندان را از امور تقویت شهرداریها دانست و افزود:شهروندان در پرداخت عوارض کوشا باشند که باعث فراهم کردن رفاهیات بیشتر برای مردم است.
راهکارهای وصول در امد شهرداری ها و شهرسازی و چگونگی صدور پروانه ساخت ومباحث مالی و معاملات  از موضوعات این کارگاه  بود.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..