جشنواره دانش آموزی انار در تفت

جشنواره دانش آموزی انار با هدف نشاط و پویایی دردبستان پسرانه گلشن تفت برگز ار شد.

به گزارش یزدی نیوز مدیر دبستان پسرانه گلشن تفت گفت: دانش آموزان دبستان گلشن تفت با کمک معلمان خود همزمان با برداشت محصول اناربرای نخستین باردراین شهرستان جشنواره انار برگزار کردند.

فلاح نژاد افزود: در این جشنواره مراحل مختلف میوه انار از گل تا فراوری این محصول را به نمایش گذاشتند.
وی اشاره کرد: این جشنواره بیش از ۷۰دانش آموزدربرپایی این جشنواره مشارکت کردند.
فلاح نژاد مدیراین مدرسه هدف از برپایی این جشنواره را نشاط و پویایی در بین دانش آموزان و آشنایی آنان با این میوه بهشتی اعلام کرد. 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..