تشییع پیکر مادر شهید حسین باقری در یزد

شهید باقری بیست ویکم اسفند ماه ۶۳ در شرق دجله در عملیات بدر به شهادت رسید.

به گزارش یزدی نیوز پیکر بی بی لقاء علوی مادر شهید حسین باقری پس از تشییع بر روی دستان مردم قدر شناس یزد در گلزار شهدای خلد برین یزد به خاک سپرده شد. 

شهید باقری بیست ویکم اسفند ماه ۶۳در شرق دجله در عملیات بدر به شهادت رسید. 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..