آشنایی بانوان میبدی با آسیب های فضای مجازی و اینترنت

300 نفر از بانوان میبدی در همایش یک روزه توانمند سازی در حوزه فناوری اطلاعات شرکت کردند.

به گزارش یزدی نیوزدبیربرگزاری این همایش گفت:طبق برنامه ریزی های انجام شده این همایش امسال در۶ نقطه استان برگزار می شود .

 
مهدی فرجی افزود:در راستای مسئولیت های اجتماعی مخابرات منطقه یزد و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات،همایش یک روزه توانمندسازی بانوان درحوزه فناوری اطلاعات باحضور  300 نفر از بانوان برگزار شد.
 
وی گفت:هدف ازبرگزاری این همایش آشنایی خانواده ها با فضاهای مجازی و آسیب های اینترنت و مصون سازی آنها با بالا بردن آگاهی و اطلاعات دربرابر این آسیب هاست .
 
فرشید قدیمی ازاساتید مخابرات ایران هم گفت:دراین همایش به بانوان آگاهی داده شد که ازچه شیوه ایی ازبستر امن فضای مجازی بهره ببرند تا کمتر آسیب ببینند .
 
قدیمی با بیان اینکه بانوان رکن اصلی خانواده هستند افزود:اگر بانوان اطلاعات کافی داشته باشند؛انتقال دهنده سریع و اطمینان بخشی برای اعضای خانواده خواهند بود.
 
وی گفت:اگر ما نسبت به آن چیزی که درفضای مجازی بهره می بریم با آگاهی ،ازتوانمندی ها موجود بهره ببریم کمتر درتهدیدات سارقانه و فضای هکرها واقع می شویم.
 
این همایش به همت مخابرات منطقه یزد ودر فرمانداری شهرستان میبد برگزارشد.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..