ایجاد یک سد خاکی دررباط انجیره اردکان

برای اجرا و بهره برداری از این طرح بیش از 240 میلیون تومان هزینه شده است.

به گزارش یزدی نیوزرئیس منابع طبیعی اردکان گفت:   یک سد خاکی با ظرفیت ۳۸ هزار لیتر جهت کنترل و تغذیه قنوات در منطقه رباط انجیره اردکان  ایجاد شد .  

افخمی افزود: حفاظت و احیای قنوات یکی از مهمترین راه های ایجاد آبادانی و توسعه روستاها ست و ایجاد راه حل ها مختلف برای زنده نگه داشتن این قنوات میتواند  زندگی را در مناطق روستایی به جریان بیاندازد.
وی اشاره کرد : این سد خاکی با ظرفیت بیش از ۳۷ هزار متر مربع در حال آماده سازی است 
رئیس منابع طبیعی اردکان گفت : برای اجرا و بهره برداری از این پروژه بیش از ۲۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..