راهکارهای عملیاتی شدن پروژه آزادراه اردکان مهریز بررسی شد

در نشستی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد راهکارهای عملیاتی شدن پروژه آزادراه اردکان مهریز بررسی شد.

به گزارش یزدی نیوزدر این جلسه که در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، ‌"‌محسن صادقیان" ‌بیان کرد: ‌با توجه به اینکه این پروژه در دسته پروژه های مشارکتی دولت قرار گرفته، لازم است از تمام ظرفیت های قانونی برای تامین اعتبار مشارکتی پروژه استفاده شود.

معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: ‌این پروژه که در مسیر کریدور تهران بندرعباس واقع شده دارای اهمیت فراوانی است و باید ظرفیت های قانونی در بودجه سال ۹۷ شامل ظرفیت های تبصره ۱۹‌، بند واو تبصره ۵ ، بند ه تبصره ۵ ، قانون احداث بزرگراهها و آزادراهها، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی  و سایر ‌را پیگیری و فراهم کنیم.
صادقیان تاکید کرد: لازم است از طریق اداره ‌کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ایجاد ردیف پیوست قانون برای این پروژه در سال ۹۸ نیز اقدام شود.
 
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..