اهتمام به قرآن به عنوان اصل اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر

وزیراسبق فرهنگ وارشاد اسلامی درهمایش امران به معروف ونهی ازمنکر دریزد گفت فریضه مهم امربه معروف ونهی ازمنکر اساس دین مبین اسلام است وباید برای اجرای آن به قرآن روی آورد .

به گزارش یزدی نیوزحسینی با بیان اینکه برخی ازافراد سودجو دراین شرایط بد اقتصادی دست به احتکارمی زنند، تاکید کرد با ید درمقابل سودجویان ومحتکران ایستاد وبه جد با آنان برخورد و آنها را نهی ازمنکر کرد.

این استاد دانشگاه، مسئولان را به اجرای امربه معروف ونهی ازمنکربیشتر در جامعه فراخواند وافزود باید مسئولان  این فریضه را اجرایی کنند.اهتمام به قرآن به عنوان اصل اجرای  امربه معروف ونهی ازمنکر
 
وی  به جنگ رسانه ای واقتصادی  دشمن علیه کشورمان اشاره وگفت  دشمنان ایران چون نتوانستند درجنگ نظامی علیه ما وارد شوند به جنگ اقتصادی ورسانه ای روی آوردند رسانه ها هم با ید درمقابل آنها بایستند.
 
حسینی همچنین  گریزی به وضعیت کنونی اقتصادی کشور زد وگفت باید برای برون رفت ازاین وضعیت  اقتصادی واجرای اصل ۴۴ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی  فصل الخطاب قرارگیرد وازرهنمودهای ایشان بهره برد.
 
همایش امران به معروف ونهی ازمنکر امروز در سالن تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.
 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..