با حکم مراجع قانونی :

تخریب وبازپس گیری بیش از۲۰۰هزار مترمربع اراضی ملی

حکم تخریب ساخت وساز های غیر قانونی اراضی ملی در3بخش شهرستان تفت اجرا شد.

به گزارش یزدی نیوزمدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری  استان گفت :در راستای مبارزه با  زمین خواری وکوه خواری ازابتدای ماه جاری ۶فقره اجرای حکم به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع به ارزش پنج میلیارد وششصدو پنجاه میلیون تومان شامل  تخریب وبازپس گیری استخر وساختمان در مناطق مختلف شهرستان تفت انجام شد.

 
آخوندی افزود: تصرف این اراضی با علم وآگاهی واطلاع کامل افراد متخاطی بوده است و آنها در طی چندین سال نسبت به هشدارهای دولتی بی توجهی کرده اند .
 
مدیرکل  منابع طبیعی وآبخیزداری  افزود: از اول سال ۹۷ تا کنون۸۶ پرونده زمین خواری وکوه خواری در استان رسیدگی شده ومساحت ۲۰۹هکتار ازاین اراضی تصرفی آزاد وبازپس گیری شد.
 
آخوندی گفت: بیشترین میزان بازپس گیری اراضی  در شهرستان تفت درمناطق  ده بالا۱۳.۰۰۰مترمربع ، زمین های مرتاضیه۱۸۰.۰۰۰متر مربع و در توران پشت ۱۰.۰۰۰ بوده است.
 
شهرستان تفت از مناطق ییلاقی و خوش آب وهوای استان یزد است.
 
 
 
منبع:خبرگزاری صذاوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..