در پی مرگ ناگهانی دختر نوجوان یزدی

کادر اورژانس بیمارستان افشار تغییر داده شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از تغییر در کادر اورژانس بیمارستان افشار خبر داد.

به گزارش یزدی نیوزدکتر نوری شادکام گفت در پی مرگ ناگهانی دختر نوجوان یزدی در اورژانس بیمارستان افشار کمیته درمان دانشگاه در محل بیمارستان تشکیل شد و به بررسی موضوع پرداخت.

 
وی افزود به لحاظ اداری و اخلاق حرفه ای تخلفاتی صورت گرفته بود که لازم بود تغییراتی در کادر اورژانس داده شود. دکتر شادکام افزود رئیس اورژانس، دو پزشک و چهار پرستار اورژانس بیمارستان افشار در این خصوص جابجا شدند .
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود به لحاظ قصور پزشکی در این حادثه مرجع اعلام نظر پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی است که نشست نظام پزشکی به همین منظور امروز یک شنبه برگزار می شود.
 
زهرا کریمی دختر ۱۲ ساله یزدی روز پنج شنبه چند ساعت پس از آن که به علت دل درد در اورژانس بیمارستان افشار بستری شد در کمال بهت و حیرت والدینش جان سپرد. والدین این دختر نوجوان از کم توجهی و نحوه درمان کادر اورژانس بیمارستان افشار ناراضی هستند.
 
استاندار یزد کمیته ای را مسئول پیگیری عاجل این موضوع و برخورد با متخلفان کرده است. 
 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..