مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مطرح کرد:

ارائه آموزش‌های کاربردی به دهیاران در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها را امری مهم در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی روستائیان دانست و گفت: باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها و ارائه آموزش‌های جامع و کاربردی به دهیاران در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها بکوشیم.

به گزارش یزدی نیوز نشستی با حضور «محمود زارع رشکوئیه» مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و «علی آقا افضلی» مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان در رابطه با آموزش دهیاران در استانداری یزد برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل فنی و حرفه‌ای استان در خصوص همکاری با این اداره کل جهت برگزاری دوره‌های آموزشی دهیاران استان، بیان کرد: آموزش دهیاران بایستی منجر به پویایی و تحرک‌بخشی در روستاها گردد و بهبود مدیریت روستا دستاورد آن باشد.
زارع رشکوئیه همچنین ضمن تأیید پیشنهاد "روستای فاقد بیکار" از سوی مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها را امری مهم در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی روستائیان دانست و افزود: باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها و ارائه آموزش‌های جامع و کاربردی به دهیاران در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها بکوشیم.
گفتنی است در این نشست مقرر گردید جلسه ای با حضور مسئولانی از دیگر دستگاه‌ها پیرامون همکاری در خصوص آموزش مدیران روستاها برگزار شود.
 
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..