مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ‌بیان کرد:

هم افزایی سازمان های مردم نهاد و خصوصی با دستگاه های دولتی بهبود دهنده وضعیت اجتماعی

‌"فخرالسادات خامسی هامانه" در نشست هم اندیشی نهادهای غیردولتی و خصوصی اجتماعی و فرهنگی، گفت: با اجرای طرح های مرتبط با ازدواج، هم افزایی بخش غیردولتی و خصوصی با دستگاه های دولتی، بهبود وضعیت اجتماعی ‌را تمرین می کنیم.

به گزارش یزدی نیوزنشست هم اندیشی نهادهای غیردولتی و خصوصی استان در خصوص طرح های استانی با موضوع ازدواج در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

"فخرالسادات خامسی هامانه" در این نشست ‌بیان کرد: هنگامی که سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی روی کار بیایند، آنگاه می توان شاهد هم افزایی میان دولت و مردم بود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بیان کرد: می خواهیم ثابت کنیم هنگامی که امور را با مشارکت سازمان های مردم نهاد انجام می دهیم، در هزینه ها صرفه جویی کرده و میزان بهره وری را افزایش داده ایم.
وی با اشاره به اینکه تأکید دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استفاده از ظرفیت های استان در بخش غیر دولتی و خصوصی است، گفت: آسیب هایی مانند اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، فساد و فحشا و کودکان کار مگر با ورود سازمان های مردم نهاد و حضور مردم سامان نمی یابد.
خامسی هامانه هدف از اجرای مشترک طرح های استانی با محوریت ازدواج را جلوگیری از فعالیت جزیره ای در دستگاه های اجرایی، پررنگ کردن نقش تشکل های مردم نهاد یا شبکه سازی تشکل ها و به دست آمدن نقشه راهی برای آینده عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فرهنگ سازی با رویکرد تبیین ازدواج آگاهانه و پایدار، ایجاد نگرش مثبت به ازدواج و خانواده پایدار و نیز زمینه سازی برای گفت و گوهای اجتماعی با موضوع ازدواج در میان اقشار مختلف را از دیگر اهداف طرح های مرتبط با ازدواج در استان دانست.
گفتنی است در این نشست، هر یک از سازمان های مردم نهاد فعالیت هایی را که برای به ثمر رساندن طرح های مرتبط با ازدواج در نظر دارند، بیان و در خصوص آنها تبادل نظر کردند.
 
 
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..