رییس دانشگاه یزد عضو کارگروه راهبری و توسعه فناوری و نوآوری کشور شد

دکتر «محمدصالح اولیاء» رییس دانشگاه یزد با صدور حکمی دکتر «مسعود برومند» معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم را به عنوان عضو کارگروه راهبری و توسعه امور فناوری و نوآوری منصوب شد.

به گزارش یزدی نیوزدکتر «مسعود برومند» معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در حکمی دکتر «محمدصالح اولیاء» رییس دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه راهبری و توسعه امور فناوری و نوآوری کشور منصوب کرد. 

 
این کارگروه در راستای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خبرگی و خرد جمعی اندیشمندان کشور برای اجرای سیاست‌های وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در جهت توسعه فناوری و نوآوری تشکیل شده و ماموریت دارد با نظریه پردازی، راهبری و ارائه تدابیر و طرح‌های نوین زمینه ایجاد جامعه کارآفرین و خلاق در کشور را فراهم کند. 
 
 
 
منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..