آغاز اجرای عملیات ساماندهی بایگانی شهرداری مهریز

عملیات ساماندهی بایگانی شهرداری مهریز و استقرار سامانه جامع شهرسازی آغاز شد.

به گزارش یزدی نیوز «احمد آخوندی ابراهیم آبادی» شهردار مهریز در این باره اظهار کرد: ساماندهی بایگانی از مهمترین طرح‌های شهرداری مهریز بوده که در اجرای شهرداری و شهر الکترونیک حائز اهمیت است.

 
وی تصریح کرد: این طرح قریب به ۱۵ ماه طول خواهد کشید و در این راستا همکاری همه جانبه مسئولین مختلف واحدهای شهرداری و به وی‍ژه مراجعان و شهروندان مهریزی مورد انتظار است.
 
شهردار با بیان این که این عملیات طی دو مرحله انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: مرحله اول لیست‌برداری از سوابق که حدود سه ماه طول خواهد کشید و مرحله دوم تجمیع و بارگذاری در سامانه جامع شهرسازی (بعد از مرحله لیست‌برداری) است.
 
گفتنی است؛ برآورد اولیه هزینه اجرای ساماندهی بایگانی شهرداری مهریز ٣٨٠ میلیون تومان اعلام شده است.
 
 
 
منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..