معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تاکید کرد:

زمینه سازی مبارزه با مواد مخدر بر مبنای مشارکت مردم و سرمایه های اجتماعی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اینکه هر زمان سرمایه های اجتماعی تنزل پیدا کند گروه‌هایی از جامعه آسیب دیده و راه برای بروز برخی مشکلات باز می شود، تاکید کرد: زمینه سازی و برنامه ریزی برای مبارزه با مواد مخدر بر مبنای مشارکت مردم و سرمایه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش یزدی نیوز جلسه کمیته تخصصی تشکل های غیردولتی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد برگزار شد و برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه هم اندیشی و برای اجرا در دستور کار قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این جلسه گفت: امروزه زمانی که موضوع سازمان های مردم نهاد مطرح می شود، در اولین رویکرد مشارکت به عنوان عنصری ضروری و از عوامل اصلی تقویت سرمایه های اجتماعی در این بستر مورد توجه قرار می گیرد.
«محمدعلی طالبی» افزود: علت اصلی بروز برخی از مسائل و مشکلات جامعه که با آن ها روبرو هستیم، تنزل سرمایه های اجتماعی در کشور است زیرا در شرایطی که سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کند گروه هایی از جامعه آسیب می بینند و راه برای ظهور و بروز برخی از مشکلات از جمله اعتیاد باز می شود.
طالبی ادامه داد: اگر از جایگاه اثرگذاری سازمان های مردم نهاد به موضوع اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نگاه کنیم یعنی هدف این است که باید از این طریق مشارکت مردم را در مبارزه با آسیب های ناشی از این اتفاق فعال سازیم که متناسب با این نگاه در حال حاضر اعتماد و تقویت جایگاه حضور سازمان های مردم نهاد در برنامه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: علت موفقیت برخی از گروه ها در حل موضوع اعتیاد توجه به مفهوم مشارکت و اجتماعی سازی این موضوع است که به طور کلی برنامه های این حوزه باید به سمت جامعه هدف، مردم، جوانان، محلات و روستا ها سوق داده شود زیرا انسجام، اعتماد، مشارکت و سرمایه های اجتماعی می توانند در این زمینه بسیار اثرگذار واقع شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: هنر یک سازمان مردم نهاد، به خدمت گرفتن مشارکت جامعه در حل موضوعات اجتماعی است و خوشبختانه در استان یزد با توجه به ظرفیت بی‌نظیر سرمایه های اجتماعی از جمله معلمان، نخبگان، روحانیون، هنرمندان و رسانه ها و سایر گروه های جامعه زمینه برای تحقق این امر فراهم است.
طالبی افزود: در زمینه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید به سمت طرح ها و برنامه های اثرگذار حرکت کنیم تا با تقویت همکاری های بین بخشی و حضور سازمان های مردم نهاد از انجام برنامه های جزئی و پراکنده شدن اعتبارات اجرای طرح ها جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان سخنان خود با تاکید بر حمایت از سازمان های مردم نهاد توانمند و فعال در زمینه های مختلف گفت: توجه به دوره های توانمندسازی و آموزش سازمان های مردم نهاد برای افزایش نقش آفرینی آنها و تقویت مشارکت های مردمی ضروری است و این مهم با محوریت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد برنامه ریزی می شود.
 
 
 
منبع:استانداری یزد
 
 

بخش نظردهی بسته شده است..