در یزد برگزار شد

مشخص شدن زیباترین اسب های ایرانی

در گروه اسب های خالص ایرانی در بخش نریان نخجوان اسد و مادیان بنت خز علیه ودرخون خارجی دربخش مادیان اووکیو و نریان ماهان بعنوان زیباترین اسب های ایرانی انتخاب شدند.

به گزارش یزدی نیوزدر پایان بیست وچهارمین جشنواره سراسری اسب اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر یزد ۱۲۰ راس اسب در دوگروه اسب های خالص ایرانی وخون خارجی وارد میدان شدندکه داوران a جهانی از کشورهای سوئیس وفنلاند طی دو روز زیبا ترین اسب های ایرانی را انتخاب کردند .مشخص شدن زیباترین اسب های ایرانی در یزد

 
در گروه اسب های خالص ایرانی در بخش نریان نخجوان اسد و مادیان بنت خز علیه ودرخون  خارجی دربخش مادیان اووکیو و نریان ماهان بعنوان زیباترین اسب های ایرانی انتخاب شدند.
 
این جشنواره زیر نظر سازمان جهانی سوارکاری ودر رده  cهرساله در یزد برگزار میشود.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..