مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:

رویکرد فرهنگی و جامعه پذیری آموزشی نسبت به بیماری اچ آی وی زمینه سازی شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به اینکه بیماری اچ آی وی با جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی روبه رو می باشد،گفت: رویکرد فرهنگی و جامعه پذیری آموزشی نسبت به بیماری اچ آی وی زمینه سازی شود.

به گزارش یزدی نیوزروز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، اولین جلسه گروه استانی نظارت بر اجرای چهارمین برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت اچ آی وی (SIP استانی) در سالجاری با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد و اعضای این گروه در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه اظهار داشت:باید به سمت برنامه ریزی منسجم و واحد در اغلب مولفه های اجتماعی از جمله پیشگیری و کنترل بیماری اچ آی وی حرکت کنیم تا از موازی کاری و عدم بازدهی موثر فاصله گرفته و به سمت اثرگذاری بیشتر برنامه ریزی و اقدامات مناسب را اجرائی نمائیم.
« فخرالسادات خامسی» افزود:ایدز بیماری چندجانبه ای  است که در آن ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درگیر می باشند و گاهی تنها بعد درمانی آن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد،بر این مبنا ضروریست با رویکرد فرهنگی و جامعه پذیری آموزشی به سایر ابعاد ناشی از این بیماری نیز پرداخته شود.
خامسی بیان کرد:نگرانی ما در موضوع پیشگیرانه این بیماری از آثار منفی رشد آن در آینده می باشد که باید مدل ها و روش های موفق دنیا را در این زمینه شناسایی و برای کنترل این موضوع متناسب با دانش روز و پذیرش جامعه حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد:جلسات گروه استانی نظارت بر اجرای چهارمین برنامه استراتژیک کنترل  " عفونت اچ آی وی " استان باید به سمت جلسات هم اندیشی،نظرخواهی و اتاق فکر هدایت شود تا علاوه بر بررسی گزارش ها و اقدامات انجام شده بتوان نظرات علمی،ظرفیت های نخبگان و تجربه های موفق را نیز مورد بحث قرار داده و در مسیر اجرا به کار گرفت.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت:شناسایی این بیماری در بخش های مختلف و گروه های سنی متنوع یکی از اولویت های مهم برای کنترل شیوع آن می باشد که بر این اساس تمام دستگاه های موثر در این زمینه توان،پیشنهادات و برنامه های خود را برای پیشبرد  هر چه بهتر این هدف به دبیرخانه گروه ارائه نمایند.
گفتنی است در این جلسه گزارش اقدامات و برنامه های انجام شده در زمینه پیشگیری از ایدز در سال ۹۶ مطرح و ضرورت ها و برنامه های پیش رو مورد تبادل نظر و برنامه ریزی قرار گرفت.
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..