معاون میراث فرهنگی استان یزد:

سنگ کتیبه قبر «احمدبن علی» در یزد ثبت ملی شد

معاون میراث فرهنگی استان یزد گفت: این کتیبه دارای خط نسخ و تزئینات گیاهی بین خطوط به صورت گیاه بوده که ثبت ملی شد .

به گزارش یزدی نیوزساشا ریاحی مقدم اظهار داشت: یکی از وظایف مهم میراث فرهنگی مطالعه و بررسی پیرامون آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملی و بررسی و شناسایی آثار فرهنگی و تاریخی و طبیعی دارای ارزش و همچنین تهیه شناسنامه‌های فنی و سایر موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غیر منقول تاریخی – فرهنگی، بافت‌های تاریخی، میراث طبیعی و معنوی در فهرست آثار ملی است.

 
ریاحی مقدم درباره میراث منقول استان یزد گفت: اموال منقول فرهنگی، تاریخی به اشیایی گفته می‌شود که قابلیت حمل و جابه جایی داشته باشد. این اشیاء اعم از مذهبی یا غیر مذهبی باید به لحاظ باستان‌شناسی یا ادبی، هنری یا علمی اهمیت داشته باشد.
 
وی در خصوص کتیبه قبر احمدبن علی اشاره کرد و گفت: این سنگ قبرشیری رنگ و مستطیل شکل بوده و مربوط به احمد بن علی است که قسمت‌های بالای آن دچارشکستگی شده است.
 
ریاحی مقدم در خصوص محل نگهداری این کتیبه تاریخی گفت: از محل نگهداری سنگ اطلاعاتی در دست نیست و در حال حاضر در مخزن اداره کل میراث فرهنگی یزد نگهداری می­‌شود.
 
 
منبع:یزدرسا

بخش نظردهی بسته شده است..