کارگروه حمایت از تولیدات یزدی در استاندارد تشکیل می شود

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی، کارگروه حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اولویت تولیدات یزدی، تشکیل می شود.

به گزارش یزدی نیوزمحمد حسین ماجدی اردکانی افزود: با تشکیل کارگروه حمایت ازکالاهای استاندارد یزدی، قصد داریم به نوبه خودمان در این استان ، شعار حمایت از کالای ایرانی را به عمل تبدیل کنیم و این مهم جز با فرهنگ سازی ، به طریقی دیگر میسر نمی شود. 

وی ادامه داد:محوراین کارگروه نمایندگان اصحاب رسانه و سمن ها هستند که دیدگاههای اساتید دانشگاه و اهل فن را در زمینه ترویج کالای ایرانی براساس روشهای علمی جامعه شناسی در جامعه ترویج می دهند. 
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد تصریح کرد: دعوت از خبرگان یزدی کشور واستماع و بررسی دیدگاههای آنها را روش موثر دیگری برای ترویج کالاهای استاندارد تولید یزد می دانیم و باید با کارهای موثرو طبق شیوه های علمی اعتماد عمومی مردم را به تولیدات استاندارد استان بازسازی کنیم.
ماجدی اردکانی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در این راستا جامعه هدفی نیز انتخاب و طبق معیارهای علمی تاثیر کارهایمان را پایش می کنیم.
نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با هدف تقویت هرچه بیشتر چرخه اقتصادی ملی، نقشه راه ویژه ای برای مسئولان و مدیران برای رفع موانع تولیدی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است.
 
 
منبع:ایرنایزد
 
 

بخش نظردهی بسته شده است..