مدیرکل استاندارد یزد خبر داد:

کارگروه حمایت از کالای استاندارد ایرانی تشکیل می شود

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی، کارگروه حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اولویت تولیدات یزدی، تشکیل می شود.

به گزارش یزدی نیوزمحمدحسین ماجدی اردکانی اظهار داشت: با تشکیل کارگروه حمایت از کالاهای استاندارد یزدی، قصد داریم به سهم خود در این استان، شعار حمایت از کالای ایرانی را به عمل تبدیل کنیم و این مهم جز با فرهنگ سازی، به طریقی دیگر میسر نمی شود.

 
وی ادامه داد: محور این کارگروه نمایندگان اصحاب رسانه و سمن ها هستند که دیدگاه های اساتید دانشگاه و اهل فن را در زمینه ترویج کالای ایرانی بر اساس روش های علمی جامعه شناسی در جامعه ترویج می دهند.
 
مدیرکل استاندارد استان یزد بیان کرد: دعوت از خبرگان یزدی کشور و استماع و بررسی دیدگاه‌های آنها را از راه‌های اثرگذار دیگر برای ترویج کالاهای استاندارد تولید یزد می دانیم و باید با کارهای موثر و طبق شیوه های علمی، اعتماد عمومی مردم را به تولیدات استاندارد استان بازسازی کنیم.
 
ماجدی اردکانی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در این راستا جامعه هدفی نیز انتخاب و طبق معیارهای علمی تاثیر اقدامات خود را پایش می کنیم.
 
 
منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..