فعالیت اولین اپراتور تعاونی پست کشور در یزد

اولین اپراتور تعاونی پست کشور توسط گروه تعاونی پیشگامان یزد در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش یزدی نیوزدر همین راستا نیز «مجتبی نصیری» معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به همراه «اصفهانیان» مشاور سازمان و اعضای هیئت مدیره اولین اپراتور تعاونی پست کشور از شرکت‌های پیشگامان صنعت سبز، پیشگامان عصر ارتباطات و بندرخشک پیشگامان بازدید کردند. 

 
در این بازدیدها زمینه‌های همکاری شرکت پیشگامان پست بادپا به عنوان اولین اپراتور تعاونی پست کشور با شرکت‌های مذکور در زمینه تهیه بسته‌های پستی با کاغذ سنگی، تهیه لیبل‌های الکترونیکی پست و توزیع مویرگی محصولات پستی با همکاری بندرخشک پیشگامان به عنوان بارانداز مرکز کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با برقراری ارتباط موثر بین این مجموعه‌ها بستر مناسبی جهت تحول در حوزه پست فراهم شود. 
 
نصیری معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بر همکاری همه طرف‌های کاری جهت شروع قدرتمند اولین اپراتور تعاونی پست کشور در ماه‌های آینده تاکید کرد. 
 
 
منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..