حوادث طبیعی ۳۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی خاتم خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی خاتم گفت: تگرگ، سرما و گرمازدگی، 300 میلیارد تومان به بحش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد.

به گزارش یزدی نیوز'مجتبی آغاز' با اشاره به اینکه سطح زیر کشت محصولات زراعی در شهرستان هفت هزار و ۵۰۰ هکتار است افزود: محصولات زراعی مانند گندم، جو و کلزا با ۲۰ درصد خسارت روبرو شد .

وی خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت محصولا باغی هم ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار است که با ۷۰ درصد خسارت روبرو شده که پسته با بیشترین خسارت سرمازدگی و گرمازدگی مواجه شده است.
وی اظهار کرد: خسارت محصولات باغی از جمله آلو، زردآلو، انار و به هم بیشتر بر اثر تگرگ زدگی بوده و ۳۰ درصد باقی مانده محصولات باغی نیز دستخوش کاهش کیفیت شده و بازار خوبی نیز نخواهند داشت.
هرات مرکز شهرستان خاتم در فاصله ۲۴۰ کیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است.
 
 
منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..