مشاور وزارت آموزش و پرورش:

تربیت اجتماعی دانش آموزان ماموریت آموزش و پرورش است

مشاور وزارت آموزش و پرورش و رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی گفت: تربیت اجتماعی دانش آموزان در راستای اهداف انقلاب اسلامی و نظام آموزشی کشور از رسالت های اصلی این وزارتخانه است .

به گزارش یزدی نیوز« زهرا پناهی روا» روز پنجشنبه در مجمع عمومی شوراهای دانش آموزی مدارس استان یزد افزود: برای تربیت اجتماعی این قشر تشکل های مختلفی در مدارس فعالیت دارد.

وی ادامه داد: وجود شوراها در کنار سایر تشکل ها به شناسایی استعدادها ، واگذار امور مدارس به دانش آموزان و استفاده از دیدگاه نسل جوان کمک می کند.
رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی اظهار کرد: توجه به مسائل پرورشی در مدارس در کنار فعالیت های آموزشی نقش مهمی در اجتماعی کردن دانش آموزان دارد.
پناهی روا، تصریح کرد: نگاه دانش آموز محوری و انجام فعالیت های پرورشی در مدارس برای حضور دانش آموزان در عرصه های مختلف اجتماعی است.
مشاور معاون وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه دانش آموزان توانایی های خوبی دارند به اهمیت همکاری تمام بخش ها با وزارتخانه و ارزش نهادن به نسل جوان تاکید کرد. 
پناهی روا در ادامه به جایگاه مجلس شورای دانش آموزی اشاره کرد و یادآور شد: از ۱۳ میلیون دانش آموز کشور، ۱۰۰ نخبه با رای همسالان خود iنتخاب و به مجلس دانش آموزی راه می یابند.
به گفته وی دانش آموزان عضو نهاد یادشده عصاره نسل جوان کشور هستند که مطابق با اساسنامه وظایف خود را در امور مختلف انجام می دهند.
یکی از تشکل های دانش آموزی در مدارس شوراهای دانش آموزی است که زیر نظر مربیان امور تربیتی در زمینه های فرهنگی و هنری فعالیت دارد.
مجمع عمومی شوراهای دانش آموزی مدارس ۱۰۰ نفر عضو دارد.
استان یزد ۲۴۰ هزار دانش آموز دارد که در هزار و ۸۰۰ مدرسه تحصیل می کنند و در اکثر مدارس شوراهای دانش آموزی فعال است.
 
منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..