مسعود طوفان:

بحران ارتباطات در جنجال دلار

به گزارش یزدی نیوزسکوت و فقدان شفافیت درخصوص دلایل افسار گسیختگی نرخ ارز در ماههای اخیر از نقاط ضعف در حوزه اقتصادی کشور و دولت محسوب می شود . مردم میخواهند بدانند علت گرانی ارز چیست و چه عواملی در آن نقش دارد ؟ شیوه مواجهه مسئولان و دولت با روند موجود چگونه است و بطور کلی درحال حاضر نبض بازار دلار تا چه اندازه در اختیار دولت و تا چه اندازه خارج از توان و کنترل آن می باشد؛ اما سکوت موجود برخلاف وعده های داده شده آسیب جدی و عمیقی به اعتماد مردم وارد نموده و دست کم اینکه جایگاه اطلاع رسانی در مدیریت انتظارات و توقعات و ایجاد گفتگوی اجتماعی ناموفق بوده است .

 در سالجاری دولت سیاست های خودش را برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی اعلام کرده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاده تحت تاثیر قرارگرفتن افکار عمومی از همین ابتدای سالجاری بواسطه موج افزایش نرخ ارز و به حاشیه رفتن برنامه ها و خدمات دولت در زمینه توسعه اقتصادی است . واقعیت این است که شرایط روانی موجود موافق سیاست های اقتصادی دولت نیست ؛ امروز کسی نمی گوید نرخ تورم تک رقمی شده و یا  صحبتی از برنامه های اشتغال زا و یا بازسازی بافت فرسوده شهرها نیست بلکه همه جا صحبت از گرانی دلار و پیامد های آن است .شخصیت ها در فضای مجازی به این مساله واکنش نشان می دهند و موج ایجاد شده با عنوان "سلبریتی های پشیمان "بخش عمده ای از جریان فکری را در فضای جامعه و بالطبع فضای روانی در دست گرفته است. 
شکاف میان مردم و دولت علی الخصوص در حوزه اقتصادی منجر به افزایش بی اعتمادی می شود و در این میان فقدان راهبرد ارتباطی و رسانه ای مناسب این بی اعتمادی را تشدید نموده است . مصاحبه تعدادی از منسوبان به دولت درخصوص دلایل افزایش افسار گسیخته دلار در فضای عمومی شنیده نمی شود و جسارت لازم در کارگزارن ارشد دولتی برای بیان مطالب و گفتگوی صریح ، شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و بحران ارزی فعلی که برخی از دلایل آن به اقدامات نادرست بانک مرکزی و نیز عوامل بین المللی باز می گردد ، مشاهده نمی شود . 
بدیهی است این بی اعتمادی به سایر برنامه های دولت که در قانون برنامه ششم و نیز تکالیف دولت در بودجه ۹۷ پیش بینی شده است ضربه خواهد زد ، ازین رو در کنار بررسی راهکار های اقتصادی برای خروج از بحران ارزی موجود تلاش برای ایجاد امنیت روانی و راه حلهای ارتباطی و رسانه ای نقش مهمی در بازگشت آرامش به بازار ارزی کشور خواهد داشت . مصاحبه های اخیر رادیویی و تلوزیونی رییس جمهور و تلاش برای ارتباط با مردم چندان موفق نبوده و محبوبیت دولت وی با چالش مواجه شده است ، واقعیت این است که بحرانهایی ازین دست بیش از آنکه به چهره دولت ها ضربه بزند منافع عمومی کشور ، مردم و نسلهای آینده را نشانه رفته است .
 
منبع:هفته نامه پرگار

بخش نظردهی بسته شده است..