اسامی حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس در مهریز اعلام شد

اسامی حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس در مسیر کرمان-تهران در کیلومتر ۱۵ مهریز اعلام شد.

به گزارش یزدی نیوزشب گذشته یک دستگاه اتوبوس که از کرمان عازم تهران بود، در محور شهرستان مهریز در استان یزد و در حوالی دو راهی روستای گردکوه واژگون شد.

اسامی حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس در مسیر کرمان-تهران در کیلومتر ۱۵ مهریز به شرح زیر است.

 

بخش نظردهی بسته شده است..