اهدای عضو در یزد امسال به ۳۱ مورد رسید

اهدای عضو مرد 53 ساله ای در یزد که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماری نیازمند زندگی دوباره بخشید و با این اقدام اهدای عضو سال 1396در این شهر به31 مورد رسید.

به گزارش یزدی نیوزسال گذشته ۲۷ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در یزد ثبت شده بود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، پس از تایید مرگ مغزی بیمار با رضایت خانواده اش، کبد بیمار به فرد نیازمندی اهدا شد.
به گفته حسین قاسمی، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه علوم پزشکی یزد، فرهنگ اهدا عضو در میان قشرهای مختلف با توجه به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی رو به افزایش است.
اعضای قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده،کلیه و برخی بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب است.
 
منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..