سرپرست معاونت عمرانی استانداری یزد:

اولویت دهیاری ها برنامه محوری باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برنامه محوری را جزء اولویت های دهیاری ها دانست و افزود: توجه به ظرفیت و پتانسیل روستا ها و انتخاب سرمایه گذاری متناسب با آنها موجبات توسعه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار را فراهم می آورد.

به گزارش یزدی نیوز نشست اتحادیه شرکت تعاونی دهیاران استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد.

«محسن صادقیان» در این جلسه برنامه محوری را جزء اولویت های دهیاری ها دانست و افزود: توجه به ظرفیت و پتانسیل روستا ها و انتخاب سرمایه گذاری متناسب با آنها موجبات توسعه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار را فراهم می آورد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در ادامه بیان داشت: برای اینکه بتوانیم در روستا ها توان بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم باید در سال ۹۷ حرکت دستگاه ها بر اساس برنامه و ایجاد مشاغل جدید باشد.
وی در ادامه ایجاد بستر های مناسب در راستای ایجاد شغل را از اولویت های استان دانست و تاکید کرد: نگاه دستگاه ها برای ایجاد شغل باید توجه به کمترین هزینه و بیشترین بازدهی ها باشد.
«محمد یارمند» مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه مربوطه، شرکت تعاونی های استان را با توجه به عملکرد مناسب انها جزء بهترین شرکت تعاونی ها در سطح کشور دانست و خواستار ایجاد درآمد پایدار برای روستاها شد.
شایان ذکر است در پایان اعضا حاضر در جلسه نسبت به بیان مسائل حوزه خود پرداختند.
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..