با اعتراض های مردمی؛ تبصره سه آب در یزد حذف نشد اما ۴۰درصد کاهش یافت

در پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد موضوع تبصره 3 آب بها مطرح و پس از بررسی مباحث و با رای اعضای شورا این تبصره کاهش یافت.

به گزارش یزدی نیوز در پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد موضوع تبصره ۳ آب بها مطرح و پس از بررسی مباحث و با رای اعضای شورا این تبصره کاهش یافت. 

اعتراض های مردمی و رسانه ای از چند ماه قبل آغاز شده بود که بالاخره بعد از کلی فراز و فرود با کاهش ۴۰ درصدی همراه بود.
در پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد موضوع تبصره ۳ آب بها مطرح و پس از بررسی مباحث و با رای اعضای شورا این تبصره کاهش یافت. 
خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت این تبصره معاف شدند. 
 از  طرفی مبلغ تعرفه بر اساس مصرف تعدیل شد.
از صفر تا ده متر مصرف در هر ماه معاف و بالاتر از این طبق حدول پیشنهادی با تعدیل ۴۰درصدی مواجه شد. 
کمیسیون بودجه در پیشنهاد نهم خود جدولی تهیه کرد و بر هر میزان مصرف پارامتری در نظر گرفته بود که این طرح رای آورد.
گفته شد درامد سال گذشته آبفا حدود ۱۱ میلیاردتومان بوده که با تعدیل امروز به حدود ۸ میلیارد تومان کاهش می یابد.
این تعرفه برای سال ۹۶ تصویب شد و سال ۹۷ بعدا تصمیم گیری خواهد شد.
قرار شد آبفا هر دوماه یکبار به شورا گزارش دهد در غیراینصورت شورا این تبصره را مجددا بررسی می کند.
جورابی و شایق به عنوان عضو ناظر شورا در آبفا در خصوص نحوه هزینه کرد این مبلغ انتخاب شدند.
درآمد تبصره سه فقط باید برای ترمیم لوله های آب شهر مصرف شود.
 

بخش نظردهی بسته شده است..