آیین تودیع ومعارفه مدیرکل ثبت احوال استان یزد

به گزارش یزدی نیوزدر مراسمی با حضور رییس سازمان ثبت احوال کشور از طباطبایی تجلیل و محمد علی مکرمی بعنوان مدیرکل ثبت احوال استان یزد معرفی شد.

 

منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..