جایگاه مد در جامعه اسلامی

مدها در جامعه اسلامی دارای عناصر و ابعاد مختلفی هستند که هر کدام در جای خود کارکردهای مختلف و موثری در راستای هدایت جامعه به سمت مدگرایی ایرانی اسلامی ایفا می‌کند.

به گزارش یزدی نیوزمد از جمله عناصر موثر در توسعه سطح فرهنگی و یا بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که باید بیش از پیش نسبت به آن توجه و در راستای هدایت این مهم به سمت ارزش های فرهنگی و ایرانی اسلامی برنامه‌ریزی انجام شود.

هرگاه پدیده مد در دوره‌ای از تاریخ  آگاهانه و با توجه به فرهنگ و چهارچوب‏هاى فکرى و اعتقادى جامعه صورت گرفته است، نه تنها موجب پیدایش نارسایى‏هاى فرهنگى و اجتماعى نشده، بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعى، به رشد فرهنگ جوامع و توسعه اقتصادی کشورها کمک شایانی کرده است.

با توجه به این‌که مد از نظر برخی جامعه شناسان رسانه‌ای موثر در جوامع کنونی است، جایگاه آن در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

به همین منظور نیز خبرگزاری ایسنا-منطقه یزد، سعی کرده در میزگردی با حضور«مجید جوادیان‌زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد و «پوریا درخشانی» مدیرمسئول خانه ملی مد ایران و دبیر رویداد ملی هفته مد یزد، جایگاه مد در جامعه اسلامی و همچنین ضرورت‌های اجرایی در این خصوص را   بررسی کند .

در این میزگرد مباحثی نظیر انواع و ابعاد مد در ایران، ماهیت مدگرایی در ایران، ابعاد فرهنگ و هویت مد در جامعه اسلامی، تأثیرمد در توسعه اقتصادی،‌خلاقیت در مد، ارزش‌های ایرانی اسلامی در قالب مدهای غالب و اولویت اجرایی در حوزه توسعه فرهنگ مدگرایی ایرانی اسلامی و ضرورت استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مدگرایی ایرانی اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 

منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..