متوسط بارندگی در استان یزد ۷۳درصد کاهش یافت

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد گفت: متوسط بارندگی استان در سال آبی جاری حدود 9.9میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 37.1 میلیمتر ثبت شده، حدود 73 درصد کاهش یافته است.

به گزارش یزدی نیوزمحمدرضا حکیمی افزود: میزان بارندگی های امسال استان یزد در مقایسه با متوسط بلند مدت بارندگی های استان که ۵۳.۸ میلیمتر بوده حدود ۸۱.۵ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی با بیان اینکه خشکسالی های پی در پی در استان و کشور و عوامل متعدد دیگر، منابع آب شرب را کاهش داده افزود: افزایش جمعیت ، ارتقاء سطح بهداشت عمومی ،افزایش نیاز شهروندان به آب سالم و تأمین آب شهری، افزایش تقاضای آب را بالا برده و منجر به محدودیت شدید منابع آبی به خصوص منابع آب شرب شده است.
مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرهای استان علاوه بر مشکل کمی تأمین آب شرب دچار مشکل کیفی منابع آب نیز هستند.
حکیمی یکی از راهکارهای جلوگیری از کمبود آب شرب را جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب و تأمین آب فضای سبز شهری از آب غیر شرب عنوان کرد و گفت: ۹۷۲ انشعاب آبیاری فضای سبز در استان وجود دارد که در مجموع در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۱۵۰مترمکعب آب مصرف کرده است.
وی با تشریخ مصوبات چهارمین و هفدهمین جلسه شورای عالی آب کشور درباره لزوم جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب و بهداشت شهری یادآور شد: برنامه ریزی برای جداسازی سامانه آبیاری فضای سبز از آب شرب و تأمین آب فضای سبز شهری از آب غیر شرب نیازمند اقدام فوری و برنامه ریزی جدی است.
بر اساس اعلام هواشناسی استان یزد از ابتدای مهرماه امسال تا ۲۸ بهمن ماه متوسط بارندگی ها در این استان نسبت به متوسط بلندمدت ۸۳درصد کاهش داشته که شهرستان خاتم با ۸۶درصد بیشترین کاهش را در میان ۱۰شهرستان استان داشته است.
از مجموع سه هزار و ۸۷۳ حلقه چاه استان یزد، ۲هزار و ۲۸۰حلقه آن مربوط به چاه های کشاورزی است و آب ۲هزار و ۶۳۰ رشته قنات و ۳۸۷دهنه چشمه در بخش کشاورزی استفاده می شود.
با توجه به تداوم ۲دهه خشکسالی، کاهش میزان بارش ها و نیز شرایط بی آبی و کم آبی از ۱۹دشت این استان حدود ۷۴درصد( ۱۴دشت) ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.

 

منبع:ایرنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..